Vi har ställt resegarantier till Kammarkollegiet enligt Resegarantilagen.

Se vidare www.kammarkollegiet.se.

Anmälningsavgift/depositum


Anmälan sker via hemsidan eller skriftligen till SRRC och blir gällande då vi mottagit anmälningsavgiften/depositum som avräknas vid slutbetalningen. Genom att betala in depositum visar resenären att de har läst och godkänt SRRC’s villkor för resan.

Anmälningsavgiften är 2000 SEK inom Europa och 3000 SEK utom Europa. Vid några resor kan det vara andra avgifter som gäller men det blir då tydligt redovisat för den resa det gäller.
Utöver anmälningsavgiften tillkommer startavgift då det är aktuellt.

Avbeställningsskydd eller reseförsäkring med avbeställningsskydd som gäller vid akut sjukdom eller skada rekommenderas alltid. Den måste vara tecknad senast i samband med bokningen av resan för att gälla. Se mer under reseförsäkring.
Anmälningsavgiften ska betalas inom 10 dagar från bokningsdatum, annars annulleras beställningen.Reseförsäkring

Det ingår inte reseförsäkring i våra resor utan vi hänvisar dig till att kontrollera med ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring eller annan reseförsäkring täcker behov gällande avbeställnings- och reseförsäkringsskydd.
Du som resande har själv ansvar för att du har en fullgod reseförsäkring!

Kontrollera först med din hemförsäkring vad som ingår där. Många försäkringsbolag erbjuder också en utökad reseförsäkring där du och din familj får ett bättre reseskydd än det som ingår normalt i hemförsäkringen. Om du vill ha avbeställningsskydd kanske du behöver komplettera med en utökad reseförsäkring och det är oftast billigast att tala med sitt försäkringsbolag för en eventuell utökning av reseskyddet. Vi rekommenderar annars er att boka egen avbeställningsförsäkring hos Europeiska ERV (www.erv.se) OBS! För att försäkringen ska gälla måste den vara tecknad och betald inom två dagar från det att anmälningsavgift/depositum för resa ska vara betald.

Avbokning


Vid avbokning måste du informera oss om detta och det görs enklast via email. Om du inte bokar av eller kommer i tid till avreseflyg eller boende bokas hela resepaketets delar av och ingen återbetalning sker. Om nödvändiga handlingar som t.ex. giltigt pass saknas så att deltagande eller fullförande av resan inte kan genomföras har arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.


Vid avbokning har vi dessa kostnader per person;


Antal dagar innan avresa Innanför EU Utanför EU
Över 120 dagar 500 SEK 1000 SEK
119-60 dagar 1000 SEK 2000 SEK
59-41 dagar 1500 SEK 3000 SEK
40-22 dagar 2000 SEK 50%
21-15 dagar 3000 SEK 75%
14-1 dagar 100% 100%

Cuba Marathon och New York Marathon

Över 120 dagar 1000 SEK
119-70 dagar 2000 SEK
69-31 dagar 5000 SEK
30-15 dagar 75%
14-1 dagar 100%
OBS! Startavgift återfås ej vid avbokning!


Det går heller inte att överlåta startnummer eller flytta till annat tillfälle.Flygbiljetter och hotell


För att säkra förmånliga flygbiljetter och hotell till vissa resmål måste vi ingå avtal där återbetalning vid avbokning är begränsat delvis eller fullt ut. Vi har skyldighet att informera resenären om detta innan bindande bokning och vi har rätt att ta betalt för detta i samband med att bokning genomförs. Ibland får vi enligt flygbolagets villkor inte överlåta en flygbiljett så om någon önskar överlåta dessa delar av ett paket kanske ny flygbiljett måste köpas. Vi är skyldiga till att informera kunden om begränsningar i rätten att överlåta en resa.

Vi följer i övrigt SRF:s villkor för paketresor.
Se vidare i bifogad pdf-fil: